Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc

December 24, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc

Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc

Hôm nay là đêm Giáng sinh, Ở đây tôi muốn tất cả các bạn một Giáng sinh vui vẻ!

 

Giáng sinh, chúng tôi vẫn đang bận rộn sản xuất và làm việc, Chúng tôi đã có 4 chiếc container Bộ lọc quạt và vận chuyển đi Maroc.

 

Khi kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân của chúng tôi đang đến, ngày càng nhiều đơn đặt hàng được mong muốn được gửi đi trước lễ hội mùa xuân.Việc sản xuất của chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm, và tất cả các ngày cuối tuần đã bị hủy bỏ cho đến kỳ nghỉ Lễ hội mùa xuân.

 

Chúng tôi đã được thông báo trong tuần này rằng xưởng sản xuất của chúng tôi đã có đầy đủ các đơn đặt hàng trước Lễ hội mùa xuân.Đơn đặt hàng nhận được bây giờ chỉ có thể được giao sau kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân.

 

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của các khách hàng mới và cũ!

tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  0tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  1tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  2tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  3tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  4tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  5tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  6tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay được tải 4 đơn vị Bộ lọc quạt container 40HQ với hệ thống điều khiển Grounp đến Ma-rốc  7